WYCIĄG Z REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO dot. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

  • 8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • 8.1.1. pisemnie na adres: ul. Ryżowa 53, 02-495 Warszawa;
  • 8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aromanti.pl;
  • 8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz poniżej:

Odstąpienie